Geboortekaartjes.nl
joepiedepoepie 250x250
Trouwkaarten.nl

Horoscoop van

heeft het sterrenbeeld Steenbok

Het Steenbok-kind is vroegrijp, serieus ingesteld en weet precies wat het wil. Ouders met weinig zelfvertrouwen worden er gemakkelijk door geïntimideerd, met een autoriteitsconflict als mogelijk gevolg. Hier schiet men weinig mee op, want als het om belangrijke zaken gaat, zet het kind zijn willetje gewoon door en negeert het de weigering van de ouders. Het kind geeft overigens de voorkeur aan omgang met ouderen. Het heeft behoefte aan structuur, vooral vanuit de thuissituatie.

Plichtsbetrachting gaat bij het Steenbok-kind voor spel. Als het zich al aan spel overgeeft, is dit bedoeld als een oefening voor het echte werk. Men moet het stimuleren in creatieve activiteiten en aanmoedigen naar buiten te gaan. Omdat het langzaam leert, kan het een minder intelligente indruk maken. Punt is echter dat het zijn eigen manier van leren heeft, waarbij zorgvuldigheid en grondigheid overwegen. Hoewel niet briljant, kan dit kind wetenschapper worden als men het zijn gang laat gaan. Achter de geringe ophef die het maakt, gaat veel ambitie schuil.

Ook in sociaal opzicht is het Steenbok-kind ambitieus. Het hecht snel aan waarden en normen van de groep waartoe het behoort en hecht belang aan respect en autoriteit. Als het door anderen overheerst lijkt te worden, is dat slechts schijn. En in tegenstelling tot wat het zegt, is het sterk geïnteresseerd in leden van de andere sekse. In wezen is het Steenbok-kind erg gevoelig en hoeft men het alleen zichzelf te laten zijn om het tot een spontaan en warm individu te laten ontwikkelen.

Op zich heeft dit kind veel overlevingskracht, maar deze wordt geblokkeerd als men het kind niet voorzichtig begeleidt of te sterk aan zich bindt. Door het al te zeer een ideaalbeeld voor te houden, verliest het het contact met zichzelf.

Deze tekst is geschreven door Dr Martin Boot en copyright is hierop van toepassing.

Maak en stuur nu de leukste kaartjes op Kaartjeposten.nl, Geboortepost.nl en Trouwpost.nl.